מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"ג/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

המטבע מאוזן ולכן P(Gimel ) = P(Dalet) = 1/2


הטלות המטבע בלתי תלויות

P(Gad)=P(Gimel at first)*P(Dalet at second)=P(Gimel)*P(Dalet)=1/2*1/2=1/4

סעיף ב

עריכה

ההגיון זהה לסעיף א.

P(Dag)=P(Gimel at second)*P(Dalet at first)=P(Gimel)*P(Dalet)=1/2*1/2=1/4

סעיף ג

עריכה

האירוע בו המטבע נופל על אותה אות פעמים הוא המשלים של האירועים מסעיף אלף ובית.

P(Same letter) = 1 = - P(Gad or Dag) = 1 - (P(Gad) + P(Dag)) = 1 -2/4 = 1/2


המעבר (P(Gad or Dag) = P(Gad) + P(Dag)

נובע מכך שהאירועים Gad ו Dag זרים, כלומר

P(Dag and Gad) = 0


העשרה

עריכה