מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ א, תשע"ג/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה עריכה

הפניה לטופס

סעיף א עריכה

נתון כי   מהפרחים הלבנים הם ורדים. נסמן את מספרם ב (WR (White Rose.

נתון כי   מהפרחים אדומים הם ורדים. נסמן את מספרם ב (RR (Red Rose.

נרשום את ההסתברויות בטבלה:

כמות צבע סוג
RR אדום ורד
WR לבן ורד
  אדום חבצלת
11WR לבן חבצלת

בנוסף נתון כי רבע מהפרחים הם ורדים ולכן

 

 


 

 

 

נייצג את ערכי הטבלה רק בעזרת RR ונקבל

כמות צבע סוג
RR אדום ורד
  לבן ורד
  אדום חבצלת
  לבן חבצלת


תת סעיף 1 עריכה

מספר הפרחים האדומים הוא  

מספר הפרחים הלבנים הוא  

מספר הפרחים הכולל הוא  

ההסתברות לפרח אדום היא  

תת סעיף 2 עריכה

מספר הורדים הוא  

מספר הורדים האדומים הוא  


ההסתברות לפרח אדום בהנתן שהפרח הוא ורד היא  

סעיף ב עריכה

חישבנו בתת סעיף 1 כי ספר הפרחים הכולל הוא  

נתון כי RR הוא 300.

מכאן מספר הפרחים הכולל הוא  


שימו לב כי מספר הורדים הלבנים   אינו מספר שלם.

זו חוסר תשומת לב לנושא בכתיבת השאלה (עפר ילין גם קיבל את אותה התוצאה בדרך אחרת).

העשרה עריכה