מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תש"ע (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

יונתן צודק.

הבן הנוסף הוא השינוי היחיד בקבוצת הבנים (הבת לא נכללת בה).

הגובה הממוצע לא השתנה - השינוי של ממוצע הגבהים בשל הבן הנוסף היה 0.

לאור זה גובהו שווה לממוצע המקורי, 170 ס"מ.

סעיף ב

עריכה

כאמור, ממוצע הגבהים לא השתנה. מכאן, ממוצע הגבהים של שני הבנים שווה ל 170.

2/(172 +x ) = 170

340 -172 = x

x= 168


העשרה

עריכה