מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תש"ע (ניסוי)/035804/תרגיל 3


נוסח השאלה

עריכה

הפניה לטופס

שאלה יפה במיוחד!

סעיף א

עריכה

תת סעיף 1

עריכה

   

עלינו לחשב את  

שימו לב כי הסיכוי לניצחון במשחק תלוי בתוצאת המשחק הקודם ובה בלבד.

לכן, הסיכוי לנצח במשחק השני תלוי בתוצאת המשחק הראשון והסיכוי לנצח במשחק השלישי תלויה בתוצאת המשחק השני.

   

תוצאות המשחק הן ניצחון או הפסד ולכן הסתברויותן מסתכמות ל 1.

 

 

 

סעיף 2

עריכה

נתון כי  

 

קודם חישבנו כי  

 

 

 

 


 

פתרונות למשוואה הריבועית   הם  .

במקרה שלנו  ,  ,  

 
 
 
 
 
 

נתון כי  

ולכן  

סעיף ב

עריכה

נתון כי  

 

בסעיף הקודם חישבנו כי  

 

 

 


העשרה

עריכה