מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשס"ד/305807/תרגיל 6

טוען את הטאבים...

פתרון עריכה

הביטוים עליהם יש לוג חייבים להיות חיובים:

  דהינו  
  נבטל את הלוג ונקבל  . מאחר   נקבל  

הביטוי בשורש צריך להיות חיובי ולכן  

נבטל את הלוג  

 

 

 

לסיכום  

סעיף ב עריכה

 

נעביר את הבסיסים לבסיס משותף  

 

נקבל את אי השיוויון:  

מאחר ש  הפתרון הסופי