מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשס"ח (ניסוי)/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

תשובה

עריכה

לשני השחקנים אותו סיכוי לנצח.

התוצאה הנדרשת לכל אחד מהשחקנים זרה לאחר.

נתון כי הסיכוי לכל פאה זהה. יש ארבע פאות ולכן הסיכוי לכל פאה הוא  

נניח (היה צריך להיות נתון אבל משרד החינוך לא עשה זאת) כי שתי ההטלות זהות.

הסיכוי לכל זוכה הוא תוצאה בשתי פאות.

נדגים במקרים בהם מתוארת זכיה

 


(P(Matan=

(P(P first and P second =

(P(P first)*P(P second =

 


העשרה

עריכה