מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשע"א (ניסוי)/035801/תרגיל 5


נוסח השאלה

עריכה

הפניה לטופס

סעיף א

עריכה

ראשית נעביר את נתוני הגרף לטבלה.

ציון 5 6 7 8 9 10
תלמידים 1 4 6 3 7 4

מספר התלמידים הוא 1+4+6+3+7+4 = 25

סעיף ב

עריכה

נסכום את הציונים

5*1 + 6*4 + 7*6 + 8*3 + 9*7 + 10*4 = 198

הציון הממוצע הוא 198/25 = 7.92

סעיף ג

עריכה

החציון הוא ציונו של התלמיד המאצעי. ישנן 25 תלמידים ולכן זהו ציונו של התלמיד ה 13.

מספר התלמידים שקיבלו ציון נמוך מ 8 הוא 1+4+6 = 11. 3 תלמידים קיבלו את הציון 8 ולכן התלמיד ה 13 הוא אחד מהם. החציון הוא 8.

הציון השכיח הוא 9, אותו קיבלו 7 תלמידים, יותר מכל ציון אחר.

סעיף ד

עריכה

קבלת ציון בין 7 ל 9 פירושו קבלת 7, 8 או 9. מספר התלמידים שקיבלו ציון זה הוא 6+ 3+ 7 = 16. הסיכוי לקבלת ציון זה הוא 16/25 = 64%

העשרה

עריכה