מתמטיקה תיכונית/מתמטיקה לבגרות/פתרונות מבחני בגרות/אינטרני/קיץ ב, תשע"ב/035801/תרגיל 6


טוען את הטאבים...

סעיף א

עריכה

מספר המשפחות שיש להם 2 ילדים הם 10.

משפחות אלו מהוות 20% (0.2) מכלל המשפחות בקיבוץ.

מספר המשפחות בקיבוץ הוא 10/0.2=50

סעיף ב

עריכה

לפי סעיף א, מספר המשפחות בקיבוץ הוא 50.

מספר המשפחות בקיבוץ שלהן *אין* שלושה ילדים הוא 2+8+10+9+7=36

מספר המשפחות בקיבוץ להן יש 3 ילדים הוא 50-36=14

סעיף ג

עריכה

נמצא את מספר הילדים בקיבוץ. 0*7 + 1*9 + 2*10 + 3*14 + 4*8 + 5*2 = 113

מכיוון שיש 50 משפחות בקיבוץ מספר הילדים הממוצע למשפחה הוא 113/50=2.26

סעיף ד

עריכה

החציון הוא מספר הילדים של המשפחה האמצעית כאשר ממיינים לפי מספר הילדים. בקיבוץ 50 משפחות ולכן אנו מחפשים את מספר הילדים של המשפחה ה 25. ל 7 משפחות אין ילדים ול 9 משפחות יש ילד יחיד וביחד 16 משפחות.

ל 10 משפחות יש 3 ילדים, החל מהמשפחה ה 17. מכאן שלמשפחה ה 25 יש לשלושה ילדים וזה החציון.


העשרה

עריכה