מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/אלגברה 4 ו-5 יחידות לימוד/עמוד 241 סעיף 79

תרגיל

נושא משוואות מעריכיות
פתרונות