מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו' שאלון 035006/עמוד 15 סעיף 1

סוג : שאלות השג

זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
אופנים y ;יצא ב-5:00 X 80
אופנוע Y-3 X+60 80
  1.  
  2.  

 
נצמצם ב-80 ונקבל :  
 

 
 
 

 
 

 
 

4 שעות נסע רוכב אופניים. הנסיעה החלה מחמש ולכן : 5:00+4:00=9:00, כלומר רוכב האופניים השיג את רוכב האופנוע בשעה תשע.

זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
אופנים   20 X
אופנוע   80 X+90

 

 
 
 
 
 

9:00+1:30=10:30

השעה בה המרחק בין רוכב האופנוע לרוכב האופניים היה 90 ק"מ, היא 10:30