מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו' שאלון 035006/עמוד 15 סעיף 4


שאלה

עריכה

שני הולכי רגל יצאו באותו זמן משני מקומות המרוחקים 28 ק"מ זה מזה, והלכו אחד לקראת השני. הם נפגשו אחרי 4 שעות. הולך א עובר 8 ק"מ בזמן הקטן בשעה מהזמן שהולך ב עובר 9 ק"מ. מהן מהירויות ההולכים?

דרך א'

עריכה

נתונים :

  1. המרחק בין A-B הוא 28 ק"מ.
  2. הרוכבים עברו מרחק של 28 ק"מ בזמן של 4 שעות.
  3. השוואה - הולך רגל א' עבר 8 ק"מ בזמן הקטן בשעה מרוכב ב' שעבר רק 9 ק"מ.

טבלה א'

עריכה
זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
רוכב א' 4    
רוכב ב' 4    
סה"כ 28 ק"מ

משוואה א' :  

טבלה ב'

עריכה
זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
רוכב א' X   8
רוכב ב' X+1   9

משוואות  :

  1.  
  2.  

נציב את נתוני המשוואות במשוואה א' ונקבל :
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

דרך ב'

עריכה

טבלה א'

עריכה

הפעם, בטבלה נבטא את המהירות ואותה נציב בטבלה השנייה.

זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
רוכב א' 4   X
רוכב ב' 4   28-X
סה"כ 28 ק"מ

טבלה ב'

עריכה
זמן (שעות) מהירות (קמ"ש) דרך (ק"מ)
רוכב א'     8
רוכב ב'     9

כיוון שלקח לו שעה פחות, משוואות הזמן יהיו שוואות כשנוסיף לרוכב א' שעה :  
 
 
 
 
     

נציב במהירות ונקבל :

  1.  
  2.