מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ו' שאלון 035006/עמוד 15 סעיף 6

שאלה

עריכה

המרחק מ-A ו-B מרוחקים 100 ק"מ. B נמצאת מזרחה ל-A. שני רכבים יוצאים בו זמנית מ-A ומ-B לכיוון מזרח במהירויות קבועות. הם נפגשים אחרי 10 שעות. ידוע שהרכב שיצא מ-B עובר 4 ק"מ ב-2 דקות יותר מהרכב שיצא מ-A.

פתרון

עריכה

סוג: שתי טבלאות נתונים :

 
נתון א'
  1. רוכב A ו-B נסעו לכיוון C ונפגשו כעבור 10 שעות.
  2. רוכב B עבר 4 ק"מ ב-2 דקות יותר מרוכב A.
  3.  

טבלה א'

עריכה

רוכב A ו-B נסעו לכיוון C ונפגשו כעבור 10 שעות.

זמן (t) מהירות (V) דרך (S)
A 10   S+100
B 10   S

טבלה ב'

עריכה

רוכב B עבר 4 ק"מ ב-2 דקות יותר מרוכב A.

זמן (t) מהירות (V) דרך (S)
A t   4
B     4

השוואת משוואות

עריכה

 


 

נציב את פתרון משוואה א' במשוואה ב' :  


 
נמצא את מהירויות :