מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 1006 סעיף 4

תרגיל
  1. מצא את תחום ההגדרה של הפונקציה:
  2. פתור את המשוואה
נושא (ידע נדרש לפתירת התרגיל)
פתרונות

תחומי ההגדרה:


ב.


נסמןהוסף קטגוריה מתאימה ומחק שורה זו:

  1. שם הפרק ושם הספר: [[קטגוריה:אלגברה 4 ו-5 יחידות לימוד]], [[קטגוריה:מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ב'-1 שאלון 035806]] וכו'
  2. נושא: [[קטגוריה:פתרונות לתרגילים - בעיות תנועה]] וכן הלאה