מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 804 תרגיל 45

נתונה הפונקציה : ,

  1. הבע באמצעות את השיעורים של נקודת הקיצון וקבע את סוגה.
  2. מצא את האסימפטוטות המקבילות לצירים של הפונקציה
  3. שרטט סקיצה של גרף הפונקציה.
  4. הבע באמצעות את ערכי k עבורם הישר y=k לא חותך את הפונקציה.

סעיף 1 עריכה

נמצא את הנגזרת לפונקציה מנה ומעריכית  

כדי לא להתבלבל נגזור כל אחת מהפונקציות, במונה ובמכנה נפרד ולאחר מכן נעזר בכלל הגזירה של מנת פונקציות.

הנגזרת של פונקציית המונה על פי הכלל   נקבל:  

הנגזרת של פונקציית המכנה :  

 

  תמיד חיובי

 

נמצא את ערך ה-  :  


בכדי לקבוע את סוגן נבצע נגזרת שנייה עבור הביטוי   (המונה תמיד חיובי וגם הביטוי  )

הנגזרת המתקבלת היא  . מאחר ש-  תמיד חיובי (על פי הנתונים), הנגזרת השנייה שלילית ולכן הנקודה היא נקודת מקסימום.


פרק זה לוקה בחסר. אתם מוזמנים לתרום לוויקיספר ולהשלים אותו. ראו פירוט בדף השיחה.