מתמטיקה תיכונית/פתרונות לספרים/מתמטיקה (5 יחידות לימוד) חלק ז' שאלון 035007/עמוד 95 סעיף 11

הראה שלכל המשוואה מייצגת מעגל ומצא את הרדיוס הקטן ביותר האפשרי למעגל.

כדי להראות שהמשוואה מייצגת מעגל צריך להביא אותה לצורת המשוואה של מעגל :

נמצא נקודות קיצון עבור

נמצא נקודה אחת, נבדוק האם היא מינמום או מקסימום:

נמצא את ערך על ידי הצבת ה- בפונקציה:


ולכן הרדיוס המינימלי הוא :