נגינה והלחנה כללית/מרווחים

סוגי מרווחים

עריכה

במוזיקה המערבית ישנם שמונה סוגי מרווחים:

המרווחים

עריכה

פרימה- מרחק של דרגה אחת בלבד.
סקונדה- מרחק של שתי דרגות.
טרצה- מרחק של שלוש דרגות.
קוורטה- מרחק של ארבע דרגות.
קווינטה- מרחק של חמש דרגות.
סקסטה- מרחק של שש דרגות.
ספטימה- מרחק של שבע דרגות.
אוקטבה- מרחק של שמונה דרגות.

חלוקת המרווחים

עריכה

מבחינת שמיעה אפשר לחלק את המרווחים לשלושה סוגים:
דיסוננט- "צורם" לאוזן.
קונסוננט- "נעים" לאוזן.
וזך- שני צלילים השואפים להשמע אותו דבר.

מרווחים דיסוננטים- סקונדה, ספטימה.
מרווחים קונסוננטים- טרצה וסקסטה.
מרווחים זכים- פרימה, קוורטה, קווינטה, אוקטבה.

מרווחים גדולים, קטנים, מוגדלים ומוקטנים

עריכה

רשימת המרווחים-טונים

עריכה

0 טון- פרימה זכה, סקונדה מוקטנת.
0.5 טון- פרימה מוגדלת, סקונדה קטנה.
1 טון- סקונדה גדולה, טרצה מוקטנת.
1.5 טון- סקונדה מוגדלת, טרצה קטנה.
2 טון- טרצה גדולה, קוורטה מוקטנת.
2.5 טון- טרצה מוגדלת, קוורטה זכה.
3 טון- קוורטה מוגדלת, קווינטה מוקטנת.
3.5 טון- קווינטה זכה, סקסטה מוקטנת.
4 טון- קווינטה מוגדלת, סקסטה קטנה.
4.5 טון- סקסטה גדולה, ספטימה מוקטנת.
5 טון- סקסטה מוגדלת, ספטימה קטנה.
5.5 טון- ספטימה גדולה, אוקטבה מוקטנת.
6 טון- ספטימה מוגדלת, אוקטבה זכה.

הטריטון

עריכה

טריטון הוא בעצם הקוורטה המוגדלת\הקווינטה המוקטנת. הטריטון נקרא כך כי הוא מרווח של שלושה ("טרי" = 3) טונים שלמים, והוא נשמע כדיסוננס חזק וצורם מאוד, ה"דורש" שחרור "מהיר" ונהוג לכנותו "מרווח השטן" על שום היותו דיסוננס כל כך "מותח" ו"צורם".