נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/נהג חדש

נהג חדש – כל נהג שעבר בהצלחה את המבחן המעשי וביכולתו לנהוג ככשיר על הכביש.
הנהג יוגדר כנהג חדש ורכבו יישא שלט צהוב שבו כתוב 'נהג חדש'. הלוחית תוצב בשמשה האחורית למטה.
מחובתו של הנהג החדש לנסוע ברכב רק כאשר השלט מוצב וברור!
מה-1/7/2013 הנהג החדש יחויב ב-6 חודשים של מלווה, כדלהלן:
ב-3 החודשים הראשונים – ליווי מלא.
ב-3 החודשים שאחריהם – ליווי מהשעה 21:00 עד 06:00 למחרת.
לאחר מכן מוטלת עליו ההגבלה הבאה למשך עוד 18 חודשים, ללא חובת ליווי: לא יסיע יותר מ-2 אנשים ברכב בנוסף לנהג.

  • הנהג החדש יישא את השלט גם בתקופת המלווה וגם לאחר סיומה, למשך זמן כולל של שנתיים מהוצאת הרישיון.
רכב שם שלט "נהג חדש" בשמשה האחורית למטה

השימוש בשלט 'נהג חדש' יסתיים לאחר שנתיים ללא הארכה בתנאי שהנהג ייסע כחוק. נהג שיעבור על החוק עלול להזדקק להיבחן שוב ולהתחייב בשימוש של שנתיים נוספות בשלט זה.