נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/חניה עמידה ועצירה

הגדרות עריכה

 
חניה ברוורס
 1. עצירה (לא מוגדר בתקנות) – העמדת רכב לצורך פריקה/הטענת מטען, העלאה/הורדת נוסעים ללא הפסקות.
 2. חניה - העמדת רכב לא לשם העלאת/הורדת מידית של נוסעים/מטען, בין ויש נהג ברכב ובין שלא.

חניה נכונה עריכה

 1. בדיקת הסביבה : האם מותר לחנות? מצב הסביבה ; בדיקת שטח (מראות) איתות וסטיה למקום החניה.
 2. חניה בכיוון נסיעת הכביש.
 3. מרחק הגלגלים למדרכה/שפת כביש לא יעלה על 40 ס"מ.
 4. הילוך : לשלב להילוך קדמי – ראשון (מישור/עליה), הילוך אחורי (מורד) או מצב חניה (P) ברכב אוטומטי.
 5. גלגלים :
  • לכיוון שולי הכביש (ירידה/עליה) .
  • לכיוון מרכז הכביש (עליה עם מדרכה או אבנים) - במעלה הדרך יפעיל את בלם החניה, ישלב בהילוך קדמי, ויטה את הגלגלים לכיוון הכביש, אם יש מדרכה, ואם אין מדרכה, יפנה את הגלגלים לכיוון שפת הכביש.
 6. להפסיק את פעולת המנוע, להוציא את מפתח הרכב ממתג ההצתה ולהפעיל את בלם החניה.


הערה : רכב שהתקלקל וחונה בדרך לא עירונית – הנחת משולש אזהרה שנראה למרחק 100 מ' לנהג מאחור.

יציאה מחניה/עצירה עריכה

 1. איתות.
 2. בדיקה לכניסה חלקה ללא הפרעה.
 3. השתלבות.

היכן מותר לחנות ולעצור? עריכה

 1. מותר להחנות רק בדרך עירונית, אלא, אם צויין אחרת :
  • כביש חד סטרי – חניה משני צדי הכביש, לכיוון התנועה.
  • כביש דו סטרי לכיוונים מנוגדים עם הפרדה בנויה – אין לחנות לצדו השמאלי, בצמוד לשטח ההפרדה.
  • כביש דו סטרי, כיוונים מנוגדים, עם מספר נתיבים – חניה בצד ימין בלבד.
 2. דרך מהירה – רק עצירה לשולי הדרך להעלאה/הורדת נוסעים, ביצוע עבודה ציבורית, רכב ביטחון במילוי תפקיד. ככלל אסור, אלא אם סומן אחרת או במקרה בו רכב יצא מכלל פעולה ויש הכרח להשאירו שם באופן זמני.

אסור חניה ולעצירה עריכה

 1. בדרך מהירה – רק אם הרכב מקולקל או סומן אחרת.
 2. תמרור אוסר חניה או מזהיר לצומת.
 3. תמרור חניה נכים.

איסור חניה (כולם מבוטלים אם סומן אחרת) עריכה

 1. במקום הגורם עיכוב, הפרעה (כמו הסתרת תמרור) לתנועה. כמו למשל, להעמיד את הרכב לצד רכב אחר העומד או חונה בצד הדרך.
 2. במקביל (מול) לרכב אחר.
 3. על גשר. פרט, על גשר שבו התנועה חד סיטרית
 4. כביש דו סטרי, כיוונים מנוגדים, נתיב אחד – אסור לחנות.
 5. חניה שאינה מקבילה לכביש, אלא, יוצרת זווית של 90 או אחרת.
 6. לצד מעקה בטיחות.
 7. על מדרכה (אם לא מסומן אחרת - אם יש מספיק מקום להולכי רגל והמקום הוסדר עפי חוק העזר העירוני.) ושביל אופניים.
 8. תחנת מוניות (רק הורדה נוסעים).
 9. 2 מטר מצידי ברז כיבוי אש.
 10. 12 מ' לפני קו עצירה.
 11. 12 מ' מצידי צומת (אלא אם סומן אחרת).
 12. על ו-12 מ' לפני מעבר חציה.
 13. 20 מ' מצידי תחנת אוטובוס. מותר להעמיד רכב מול תחנת האטובוס בתנאי ורוחב הכביש עולה על 12 מ'.
 14. 20 מטר מצידי מפגש מסילת רכבת.
 15. 50 מטר מצידי מנהרה.
 16. בחנית נכה.
 17. חניה לרכב הנושא חומרים מסוכנים ומשקלו הכולל המותר עולה על 4,000 קג - במרחק שלא יפחת מ-400 מטר.