נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/כניסה לרכב והשתלבות בתנועה

לפני הכניסה לרכב עריכה

 1. אסור לנהוג ברכב לא תקין או ברכב ששדה הראיה מוגבל בו למדי.
 2. כשרכב חונה בצידו הימנו של הכביש ויש להתקדם על הכביש לקראתו, עדיף להתקרב אליו מלפנים, אל מול פני התנועה המתקרבת.
 3. יש לנהוג ברכב שאנו מכירים את מערכות ההפעלה שלו. אם אין אנו יודעים – להעזר ב"מדריך נהג".
 4. אין לנהוג ברכב כאשר המצב הגופני או הנפשי לא מאפשרים זאת, לרבות : לקות ראיה, טשטוש וכו'. יש למנוע אותם או להפסיק לנהוג, למשל : להשים עדשות, לישון ועוד.

כניסה לרכב - צעדים ראשונים : כיוון מושבים, מתמך ראש ומראות עריכה

 1. יש לוודא שבלם היד מורם עד לגובהו המירבי.
 2. יש לכיוון מושב הנהג ומתך הראש – נהיגה נוחה ובטוחה : שליטה מיטבית על אמצעי התפעול של הרכב והגדלת שדה הראייה.
 3. הגה – מרחק ותנועת ידים מתאימות – לדיוק.
 4. כיוון מראות – יש שני סוגי מראות ; פנורמית – מגדילה את המרחקים המציאותיים; רגילה :
 5. מראה פנימית – לצפיה על השמשה האחורית ולעיתים (סוג מראה) את השטח שמאחור ומימין.
 6. מראה חיצונית/ מראות התשקיף/מראות הצד – לצפיה על השטחים הצמודים לדופן הרכב מימין ושמאל, בהתאמה, ברבע משטח המראה הקרוב אל דופן הרכב.

התנעת הרכב עריכה

 1. התנעת רכב : מעצור יד משוחררת, דוושת בלם והמצמד לחוצים כאשר אנו בהילוך סרק.
 2. התנעת רכב אוטמטי – ידית ההילוך במצב "חניה" (P), לעיתים רחוקות במצב סרק (N).
 3. נקישות מהמצבר בזמן התנעה – סימן לבעיה במצב חלש. יש להתניע את הרכב באמצעות רכב אחר, על ידי כבלי התנעה (או קריאה לגרר).
  • יש לוודא שהמצברים זהים - מתח של מערכות החשמל ברכבים זההים.
  • הוראות היצרן מתירות התנעה זו.
  • התאמה של קטבי המצברים – קוטב חיובי לקוטב חיובי וקוטב שלילי מהרכב המתניע אל גוף הרכב המונע או לקוטב השלילי.
  • מניעת מגע בין קצוות חשופים של כבלי ההתנעה.

השתלבות בכביש עריכה

 1. לוודא שה"שטח פנוי" - הבטה במראות האחוריות והטיית הראש שמאלה. לאחר מכן, הבטה קדימה
 2. בדיקת מרווח ליציאה, על ידי הערכת התנועה.
 3. איתות על כוונה להשתלב בתנועה.
 4. שתי ידיים על הגה, אלא, אם ברצוננו לעזר במנוף האיתות, כידון וכדומה.

שמירה על ימין עריכה

נהיגה מתבצעת בצידו הימני של הכביש תוך שמירה מהפס הצהוב.
חובה לשמור על ימין בכביש חד סטרי ודו סטרי.
שמירה על נתיב ללא סטיה מתבצעת באמצעות הבטה לנקודה רחוקה מלפנים.

חשיבות על שמירה ימין עריכה

 1. מניעת עקיפה של רכב מימין
 2. התרחקות מהתנועה שממול.
 3. מרחק קצר יותר לשול הימני בשביל מילוט.
 4. שמירה על ימין מאפשרת מרווח גדול יותר בין הרכב העוקף לנעקף.
 5. הרכבים מאחורי הרכב בעלי שדה ראיה רחב.

מקרים בהם נהגים חייבים לשמור על ימין עריכה

 1. נסיעה בדרך צרה עם שני נתיבים מנוגדים – חובה על שני הנהגים לסטות ימינה, אפילו לשלי הכביש, למניעת התנגשות חזיתית.
 2. נסיעה בכביש תלול וצר – עם שני נתיבים מנוגדים - חובה לעצור או לסטות ימינה, כאשר זכות הקדימה לרכב העולה בכביש.
 3. מכשול בכביש דו סטרי – עקיפה מימין.
 4. מכשול בכביש חד סטרי – עקיפה הן מימין והן משמאל, כל עוד לא נאמר אחרת.
 5. רכב כבד או איטי – יאפשר סטיה מימנו לרכב הרוצה לעקופו.

סטיה מהנתיב ימין עריכה

סטיה – שינוי נתיב נסיעה. הסטייה מתבצעת באופן הדרגתית, אלכסון ארוך מנתיב הנסיעה לנתיב הסמוך. אסור לעזוב את הנתיב הימין אם הדבר עלול לגרום לסכנה או לשבש את עוברי הדרך.

סיבות לשינוי בנתיב עריכה

 • כאשר אנו מתבקשים לפנות שמאלה בכביש חד סטרי ודו סטרי.
 • לפני ביצוע פניות פרסה.
 • בעת עקיפה.
 • בהתמזגות עם נתיב הנמצא משמאל לנתיב הנסיעה.
 • בסופו של נתיב האצה, או בעת שהנהג מבקש להכנס לנתיב האטה.
 • כשהתנועה מתנהלת בצפיפות ובאטיות בטורים.
 • כאשר הנתיב הימני סומן כמיועד לנסיעת סוגי כלי רכב שאינך נמנה בהם.