נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/מערכות הבטיחות

מערכות הבטיחות עריכה

כאשר יש תקלה במערכות שנפרט בהמשך יש :

  1. לעצור מיד את הרכב.
  2. לאפשר רק לבעל מקצוע מוסמך לתקן את הרכב.

מערכת ה-ABS (Anti Blocking System) עריכה

מטרת : מניעת נעילה בשעת בלימה חזקה (כמו בכביש חלק) ובכך שומרת על יכולת ההיגוי ברכב.
תקלה : התראה על הצג, מערכת הבלמים תפעל כרגיל לפרט, מערכת ה-ABS. יש לפנות מיד למוסך. יש לזכור שתקלה במערכת אינה אומרת תקלה במערכת הבלימה.

מערכת ה-EBS (Electronic Blocking System) עריכה

חלק ממערכת ה-ABS אשר פועלת על כל גלגל בנפרד, אלקטרוני.
מערכת המתאימה את עוצמת הבלימה של כל גלגל בנפרד והיא מבצעת גם את תפקודי מערכת ה-ABS.

מערכת ה-ESP (Electronic Stability Program); בקרת יציבות אלקטרוני עריכה

המערכת מודדת את הכוחות הפיסיקליים המופעלים על הרכב למול מגבלות הרכב ופועלת לתיקון פעולות הנהג בעת צורך. לאחר שהמערכת זיהתה באמצעות החיישנים את המצב המסוכן, מפעילה המערכת את הבלמים על גלגל אחד או יותר באופן שאינו תלוי בנהג. במידת הצורך אף מפחיתה את כוח המנוע שמועבר לגלגלים המניעים

מערכת TCS או ASR ; בקרת אחיזה אלקטורני עריכה

מטרתה : שיפור יציבות הרכב, בעיקר בכביש חלק.

מערכת הגה הכח עריכה

מערכת לכיוון ולשליטה על כיוון הרכב.

מערכת ההגה כח פרוגרסיבית - הגה המופעל בכוח חשמלית או הידראולית, בכדי להקלה על הנהג מלהפעיל כוח פיזי לסיבוב ההגה. למשל, במהירות נמוכה (חניה) נדרש כוח רב, הגה הכוח עוזר בהפעלת כוח ומפחית אותו בהדרגה. ככל שהמהירות גבוה – אין צורך בכח זה.

בתום סיבוב, בשלב ההאצה, ההגה חוזר ממצב הסיבוב אל מצבו הרגיל.

תקלות עריכה

  1. בלאי לא אחיד בצמיגים הקדמיים עקב בעיה במערכת ההיגוי. מזהים : הגה מושך חזק לכיוון.
  2. רכב נוסע לא יציב – בעיה במערת היגוי או חוסר איזון בין הצמיגים. ולהפך, יציבות הרכב יכולה לגרם עקב זוויות ההיגוי של הרכב פגועות או פגומות, ו/או אינן בהתאם להוראות היצרן.