נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/מפגש מסילת ברזל

התקרבות למסילת רכבת עריכה

 
מפגש עם מסילת ברזל
  1. האטה.
  2. אסור לעקוף 100 מטר לפני מפגש עם מסילת רכבת.
  3. אסור לחנות 20 מטר לפני מסילת רכבת.חובת העצירה עריכה

  1. כאשר יש אות (רמזור, מחסום בתנועה) המחייב לעצור, חייבים לעצור במקום המיועד (קו העצירה, מחסום או בסימן אחר), לפני מפגש הרכבת ולא להמשיך בניסעה. אם אין סימון, יש לעצור 4 מטרים מהפס הרכבת הקרוב. נמשיך לנסוע רק לאחר שהרכבת סימה את לעבור בדרך והאזהרה הופסקה.
  2. שמיעה או ראיה של רכבת.
  3. תמרור עצור - תמרור עצור לפני רכבת כולל מספר חוקים נוספים : כיבוי מכשיר (רדיו, דיסק...), פתיחת חלון קרוב ועצירה.
 
מחסום מורד