נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/נהיגה בדרכים הרריות

מאפייניה דרך הררית עריכה

 1. שיפוע – עלול להיות מעלה תלול או מורד תלול.
 2. לרוב, דרך צרה.
 3. לרוב, עקומות חדות.
 4. שדה ראיה מוגבל.
 5. לפעמים, שוליים צרים, אם קיים בכלל.

סכנות עריכה

סיעה בדרך ההרית דורשת מאמץ ומושפעת מכוחות פיסקאלים גדולים ממישור. הסכנות :

 1. שדה ראיה מוגבל ; חשש מהתנגשות חזיתית – קשה לעמוד את טיב הדרך המגיע ולכן יש הפתעות בדרך.
 2. כושר הבלימה של הבלמים ירד בצורה משמעותית. או אובדנם ; חימום יתר של הבלמים בשל נהיגה לא נכונה – אובדן בלמים.
 3. אפשרות להחלקה.
 4. סינוור עקב זוויות הרכבים.
 5. קשים למנוע רכב בעליות או כאשר עמוס.
 6. מחסור בתאורה.

נהיגה בדרך הררית עריכה

 1. שמירה על ימין, ביחוד, בעיקול.
 2. מהירות מבוקרת, למניעת התגררות הרכב לנתיב הנגדי כמו בעיקול.
 3. להשים לב לתמרורי האזהרה כעין נוספת.
 4. שימוש באמצעי האטה הקיימים ברכב.
 5. אין לנהוג בהילוך סרק.
 6. להמנע משימוש בבלמי השירות, למניעת חימום יתר של הבלמים.

נסיעה במורד ממושך עריכה

 1. יש לנסוע בהילוך נמוך כדי לנצל את כוח הבלימה של המנוע (להאטה)
 2. להיעזר באופן חלקי בבלמים, למניעת חימום יתר של הבלמים.
 3. ידית ההילוכים משולבת בהילוך נמוך ודוושת המצמד משוחררת.
 4. מאיט – חייב כאשר הרכב הנוסע מצוייד במאיט.