נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/נסיעה לאחור

נסיעה בכיוון מנוגד כאשר :

 1. חץ נסיעה קדימה מסומן בכביש או בתמרור, כמו, 618.
 2. כשיש צורך בחצית קו הפרדה רצוף, או שטח הפרדה מסומן בכביש.
אין תמונה חופשיתתמונה חופשית
אין תמונה חופשיתעל פי החוק אסור לנסוע לאחור רק אם קיים צורך תחבורתי עקב הסכנה הנגרמת :

 1. שטח מת – שדה ראיה מוגבל.
 2. קשיים פייזים לנהג – תנוחת הגוף והידים קשות.
 3. סיעה מנוגדת לכיוון הנסיעה ולכן תגובותיו שונות ממה שהוא מורגל.
 4. גובות הרכב לפקודות ההיגוי הפוכות – סיבוב לשמאל בעת נסיעה לאחור, יתפרש כנהיגה לימין קדימה.


נקיטת אמצעי זהירות :

 1. רק כאשר יש צורך לנהוג לאחור, לבצע נהיגה לאחור.
 2. נהיגה במהירות נמוכה.
 3. הסתכלות היקפית.
 4. להעזר במכוון.
 5. לנקוט באמצעי זהירות.