נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/צמתים

צומת : מפגש של שני כבישים או יותר, באותו מפלס, התחום באבני שפת הכביש או בארכתם המדומה. צומת אינה כוללת התמזגויות של כביש עם דרך. שם לב להבדל בין צומת למחלף. מפגש עם עפר וכביש יחשב כצומת, כאשר מוצב תמרור המעיד על כך, או, כאשר תנועה רכב נוהגת לעבור במסלול העפר. כאשר צומת מרומזרת היא צומת שבה יש רמזור.

סיכונים בצומת :

 1. תנועה רבה ולכן, רכבים רבים, בכבישים מנוגדים עם מרווחים קטנים. יש להגיב מהר לפעולות רבות.
 2. הולכי רגל רבים חוצים כביש באופן בטוח ולא בטוח.
 3. ריבוי תמרורים שעל הנהג לקלוט. התמרורים הרבים מעבירים מסר נרחב ומדויק יותר לגבי ההתנהגות בצומת.
 4. מטלות רבות לזמן קליטה קצר (כביש, תנועה, כלי רכב, עוברי דרך, משקל רכבו, סוג רכבו, יכולת תמרון עוד).
 5. כביש חלק עקב שחיקת הצמגים עליו.
 6. צומת בדרך דו סטרית יש סכנה להתנגשות עם כלי רכב אשר נעים אף הם בצומת וזמן שהייה ארוך.


פעולות לפני צומת :

 1. זיהוי תמרורי צומת.
 2. האטה.
 3. זהוי תמרורי מתן זכות קדימה (אם יש) – שמו לב לא תמרור הצומת מגדיר את כללי מתן זכות קדימה, אלא, תמרורים וכללים הידועים לנו לכך.
 4. הבטה לרחוק – זיהוי סכנות.
 5. בדיקה האם ניתן לצאת מהצומת מבלי להעזר במרכזו, עקב מצב התנועה.
 6. ביצוע פעולות קודם, אם אפשר כמו, הורדת הילוכים.


בצומת :

 1. אסור לעקוף, פרט, לתנועה בטורים.
 2. (עקורני) ינהג יכנס ויצא מאותו נתיב, בהתאם לסימון, הוראות תמרורים ורמזורים.