נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/תמרורים/תמרורים באתר עבודה

901 902 903 904 905 906
אתר עבודה בדרך סע עפ"י הסימון בצע הכתום קצה אתר עבודה וכל ההגבלות והאיסורים בתוכו אזהרה והדרכה בעקומה חדה האט והמשך רק בכיוון המסומן אזהרה והדרכה בצומת קמץ האט והמשך רק בכיוונים המסומנים הכביש הולך וצר הכביש הולך וצר מצד ימין
קובץ:Znak B-4.4svg קובץ:Tr3actors and work vehicles prohi4bited.png קובץ:1.20.3 2b(Road sign).gif קובץ:Vorsch3riftszeichen 8c.svg
907 908 909 910 911 912
הכביש הולך וצר מצד משמאל מעבר צר או מכשול תנועה דו סטרית שינוי במספר הנתיבים; מספר הנתיבים הולך וגדל מימין שינוי במספר הנתיבים; מספר הנתיבים בכביש הולך וגדל משמאל שינוי במספר הנתיבים; מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן מימין
קובץ:Intersectison si3gn.png קובץ:Intersec1tion sig4n.png קובץ:R1ight crossroad.png קובץ:Left cro2ssro1ad.png קובץ:Crossroad sign.1png קובץ:Italian traffi1c signs - delineatore di incrocio a T.svg
913 914 915 916 917 918
שינוי במספר הנתיבים; מספר הנתיבים בכביש הולך וקטן משמאל מעקף אסורה תמרור לאזהרה, להוריה, לאיסור או להודעה רק למסק שלגביו אין תמרור בלוח התמרורים במרחק הנקוב במטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו או בתוכו הוצב לאורך הקטע שלפניך המטרים, יחול האמור בתמרור שמעליו קו נתיב או קו ציר הכביש - קו קטעים בצבע כתום
קובץ:Right crossroad and1 then left.png קובץ:B33.svg קובץ:It3alian traffic signs - fine del divie2to di sorpasso.svg קובץ:Italian tr2affic signs - divieto di sorpasso per veicoli oltre 3,45t.svg קובץ:Italian traffic si3gns - fine del divieto di sorpasso per veicoli 3oltre 3,5t.svg קובץ:Merging of 2road from the lefggt.png
919 920 921 922 923 924
נתיב מתחלף, קו קטעים כפול בצבע כתום קו הפרדה רצוף כפול בצבע כתום קו קטעים צפוף בצבע כתום קו קטעים ליד קו רצוף בצבע כתום קו מלבנים בצבע כתום קווי הדרכה לפניך בצמתים
קובץ:Merging of smaller road athe 4left.png קובץ:Mrging of 4smaller road from the right.png קובץ:Italian traffic signs - fine 4limite di velocità 40.svg קובץ:Vorschriftsze4ichen 3b.svg קובץ:Vorsch4riftszeichen 3a.svg קובץ:Gefahrenze4ichen 6bc III rechts.svg
925 926 927 928 929 930
קו עצירה - קו עצירה כתום לרוחב הנתיב כווני הנסיעה המותרים בנתיב נתיב הנסיעה עומד להסתיים איי תנועה מחסום עמודי הכוונה בצד הכביש: הקווים האלכסונים מוטים למטה כלפי מרכז הנתיב הסמוך
קובץ:Vorschriftszei4chen 3c.svg קובץ:Z4eichen 286.svg קובץ:It1a4lian traffic signs - croce di S.Andr4ea.svg קובץ:G2fahrenzeich4en 6d doppelt liege4nd.svg קובץ:Ze4ic3hen 134.svg קובץ:Ped5estr4ians nearby.svg
931 932 933 934
חרוט להכוונה או לסימון מכשול פנס מהבהב בצבע כתום לסימון איתות ואזהרה לוח נייד מהבהב:איתות, אזהרה והכוונה לוח נייד מהבהב, הכביש סגור.