נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/תמרורים/תמרורי מתן זכות קדימה

Vorschriftszeichen 23.svg Israel road sign 302.svg Israel road sign 303.svg Israel road sign 304.svg Israel road sign 305.svg Italian traffic signs - attraversamento pedonale.svg
301 302 303 304 305 306
תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה (לא מחייב עצירה) עצור! תן זכות קדימה לתנועה בדרך החוצה לרבות מסילה הוצב תמרור בצד שמאל כוחו יפה לפניה שמאל בלבד מעגל תנועה תן זכות קדימה לתנועה החוצה את דרכך במעגל התנועה עצור! (תמרור נייד) התקדם בזהירות (תמרור נייד) תן זכות קדימה להולכי הרגל החוצים
Italian traffic signs - dare precedenza nei sensi unici alternati.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza nei sensi unici alternati.svg Italian traffic signs - diritto di precedenza.svg Italian traffic signs - fine del diritto di precedenza.svg
307 308 309 310
תן זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי לך זכות קדימה בקטע דרך צרה לגבי התנועה מהכיוון הנגדי לך זכות קדימה בדרך קצה הדרך שבה יש לך זכות קדימה