נהיגה ברכב/רישיון נהיגה/תיאוריה/תמרורים/תמרורי תחבורה ציבורית

אין תמונה חופשיתתמונה חופשית
אין תמונה חופשית


קובץ:Traffic lights 4 states1 1.png קובץ:Traffic ligh2ts 4 states 2.png קובץ:Traffic light3s 4 states 3.png קובץ:6Curve ri4ghxt and then left.png קובץ:Traffic lights 4 st3ates 4.png קובץ:7Windi23gb road.png
501 502 503 504 505 506
כביש או נתיב לתחבורה ציבורית מהסוגים המופיעים בתמרור וכן רכב המסיע לפחות מספר נוסעים הרשום בתמרור (פג בצומת, קצה מסילה) קצה הנתיב לתחבורה ציבורית נתיב לחבורה ציבורית התנועה בכיוון המסומן בחץ הלבן מותרת לכל כלי הרכב. בכיוון המסומן בחץ צהוב - לתחבורה ציבורית בלבד עפ"י תמרור 501 (פג בצומת) תחנת אוטובוסים ציבוריים תחנת רכבת מקומית
קובץ:CH-V8orschrif קובץ:9Cars not allowed.png קובץ:10Znak B-4.svg קובץ:11Tractors and work vehicles prohibited.png קובץ:12if קובץ:13Vorschriftszeichen 8c.svg
507 508 509 510 511 512
תחנת מוניות : מונית = עצירה + חניה, רכב פרטי = עצירה להורדת נוסעים קצה תחום תחנת מוניות מקום עצירה למונית, להעלאת והורדת נוסעים בלבד תחנת הסעת לחיילים להעלאה והורדה בלבד מקום עצירה לסוג מסויין של כלי רכב ליד אבני שפה צבועות אדום צהוב. מקום עצירה לסוג מסוים של כלי רכב במקום בו קיים מפרץ ואבני שפה.
קובץ:13Intersectison sign.png
513
מקום עצירה לסוג מסויים של כלי רב, במקום בו אין מפרץ ואין אבן שפה.

קישורים חיצונים עריכה