ניווט/התמצאות בעזרת גרמי שמים

אפשר גם להתמצא באמצעות הכוכבים: ביום ניווט בעזרת השמש, שמסלולה ידוע והוא ממזרח למערב, דרך הדרום או הצפון בהתאם למיקום בכדור הארץ. ישנה שיטה של שימוש בשעון מחוגים, כדי לדעת את הכיוון המדויק של הצפון, (שיטה זו למעשה הפוכה לשעון השמש שבו באמצעות מיקום השמש, מקבלים את השעה ביום). בלילה ניתן להשתמש במיקומם של מערכות כוכבים שונות, כמו כוכב הצפון וקבוצת הכוכבים הקרויה חץ הצפון.

ניווט בעזרת השמש

עריכה

ניווט בעזרת כוכב הצפון

עריכה
 
הדובה הקטנה

כד למצוא את כוכב הצפון, נחפש את קבוצת הדובה הקטנה (המוצגת בתמונה). לפיה ניתן למצוא בקלות את כוכב הצפון, אם נמצא את הריבוע של הכוכבים ζ - β - ν - η שבתמונה.