ניתוח יצירות ספרותיות/שלמה אבן גבירול/כתמר את בקומתך

תוכן השירעריכה

  1. בית 1 – "כתמר את בקומתך / וכשמש ביפיתך". הדובר מדמה את אהובתו הגבוהה לעץ תמר ואת יופייה לשמש זורחת.
  2. בית 2 – "חשבתיך בעלת צדק / אביגיל בצדקתך". הדובר אומר שחשב שאהובתו צדיקה, כמו אביגיל (המקראית).
  3. בית 3 – "מצאתיך כי הרגתני / כאיזבל ברשעתך". הדובר מצהיר כי למעשה אהובתו הרגה אותו והתגלתה כרשעית כמו איזבל (המקראית).
  4. בית 4 – "כלילת הוד, יפת מראה / אני חולה באהבתך". הדובר פונה אל אהובתו, מכנה אותה כבעלת יופי מושלם ומצהיר על היותו חולה אהבה.
  5. בית 5 – "והעלי משאול נפשי / ואל אמות לעומתך!". הדובר מסיים את השיר בתחינה מאהובתו שתצילהו מהמוות.

משמעות השירעריכה

בית 1עריכה

המשורר מתפעל מיפי אהובתו. הוא משווה אותה לעץ תמר הבולט בגובהו ובפריו, ומרגיש שביופייה היא מסנוורת כמו השמש. הבית הראשון מקושט בתפארת הפתיחה: "קומתך – יפיתך" המדגישה את מראה האהובה הנחשקת. הנמענת האהובה מתוארת באמצעות שני דימויים: לתמר ולשמש. בנוסף, יש בו שיבוץ משיר השירים (ז´, 5): "זאת קומתך דמתה לתמר".

בית 2עריכה

הדובר חשב שאהובתו צדקת כמו אביגיל ועל כן תענה לחיזוריו. החזרה הכפולה על השורש צ.ד.ק מדגישה את יחסו מלא ההערכה של המשורר לנמענת. בעיניו היא לא רק יפה בחיצוניותה, אלא יפה גם בפנימיותה – באישיותה הצדיקה. בבית זה בולטת הרמיזה לדמותה המקראית של אביגיל, שעל-פי ספר שמואל א´ נחשבה לאחת מארבע הנשים היפות בתבל וכל התנהגותה היתה בצדקה ובחוכמה. לפני שנישאה לדוד גרה במעון, בהרי יהודה. הייתה אישה טובת שכל ויפת תואר, נשואה לנבל הכרמלי שעליו נאמר "והאיש קשה ורע מעללים". על פי המסופר בספר שמואל א´, אביגיל הלכה לקראת דוד שצעד עם ארבע מאות איש חמושים עימו להחריב את ביתה, והצליחה לעצור אותו במתנות ובדברי חוכמה וביקשה ממנו שלא יכתים את מלכותו המפוארת המיועדת במעשה רצח של בעלה. בעלה שמע מפיה לאחר מכן את מה שקרה, כעס ונתקף שבץ. לאחר שהוא נפטר היא נישאה לדוד. לאביגיל על פי המדרשים כוחות מיסטיים באשר לעוצמת השפעתה על הליבידו (היצר) הזכרי. יש בכך כדי ללמד על תפיסת העולם של המשורר, שמוצא את עצמו קורבנה של האישה, שעשויה להציל את נפשו בחכמתה וביופייה.

בית 3עריכה

המשורר מגלה שאהובתו גורמת לו ייסורים, היא מרשעת כמו איזבל. יש כאן ניגוד סמלי בין אביגיל מסמלת הטוב לבין איזבל מסמלת הרע. איזבל היתה עובדת אלילים שהיתה נשואה לאחאב מלך ישראל (מלכים א´ 22) והיתה ידועה כמרשעת. היא דמות מפתה על פי המיתוס העממי ועל פי המיתוס התנכ"י. הדובר החושק מאשים אותה ברשעות משום היותו השבוי שלה.

בית 4עריכה

הדובר מציג את יופייה המושלם של אהובתו ומודה בדבר היותו חולה אהבה. הוא שבוי בקסמה, נפעם מיופייה המזכיר את תיאור יופיו של יוסף: "יפה תואר ויפה מראה" (בראשית ל"ט, 8). תיאור עצמו כחולה נזכר בשיר השירים ב´ 8: "כי חולה אהבה אני".

בית 5עריכה

הדובר מתחנן לאהובתו שתשחרר אותו מתשוקתו אליה, שהיא בגדר ייסורי תופת נפשיים (גיהינום), ובכך תצילהו ממוות. הוא רואה עצמו כמי שקולל, ולכן אין לו מנוחה והוא נרדף כל זמן שהיא אינה מתרצה ואינה משיבה על אהבתו. למעשה הוא מזהיר אותה שאם לא תענה לבקשתו, היא תהיה אחראית למותו. השיר מסתיים בתפארת חתימה המציגה את מצבו הקשה של הדובר במטאפורה: "שאול נפשי" – הוא כה מיוסר עד שנפשו נראית בעינו כמו עולם המוות.

סיכוםעריכה

הדובר מנסה ליצור קשר עם אהובתו ולהבהיר לה את מצבו. הוא מדגיש את הניגוד בין מה שחשב אותה (אביגיל) לבין מה שמצא אותה (איזבל). הוא מצביע על התאכזרותה לו בכך שאינה נענית לאהבתו, ומותירה אותו למות באומללותו. נראה כי המשורר משתוקק לקבל את אהובתו בכל מצב, גם אם היא צדיקה וגם אם היא מרשעת, כי בלעדיה אין שום ערך לחייו.

  דף זה או חלקו נלקח מתוך האתר כפר הנוער אלוני יצחק.