סיכומים למאמרים

  1. גבריאל הרמן, האם היו העבדים באתונה והגרים בה - מיעוטים? מיעוטים, זרים ושונים: קבוצות שוליים בהיסטוריה, עורכת שולמית וולקוב; ירושלים: מרכז זלמן שזר לתולדות ישראל 2000, ע"מ 67-77.
  2. Herman, G. 2010. The best few and the bad many: decision making in the Athenian democracy, in H. Lohmann and T. Mattern (eds.), Attika – Archäologie einer 'zentralen' Kulturlandschaft, Philippika, Harrassowitz Wiesbaden 2009, 231-244, forthcoming
  3. Finley, M.I. 1974. Athenian demagogues, in M.I. Finley (ed.), Studies in Ancient Society (London), 1-25.
  4. מבוא למדינת האתונאים של אריסטו של דוד אשרי, מתוך אריסטו, מדינת האתונאים ; תרגום דוד אשרי, ירושלים : הוצאת ספרים ע"ש י"ל מאגנס, 1968. הוצ' שביעית 2006 ‬‬.

ראה גם

עריכה