סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/וריאציות/Basic step 3

(Basic Step 3 (Backrocks


משמעות הביטוי - צעד הבסיס השלישי של הסלסה. צעד חשוב שעליו מתבססים אלמנטים ווריאציות רבים בסלסה.


הדגמה עריכה

סרטון הדגמה ממאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה

סימון ברואדה עריכה

אין סימון.

צעד זה הוא צעד של הריקוד הזוגי, ולרוב לא מתבצע בצורתו הטהורה ברואדה.

תצורות עריכה

ישנן שתי תצורות מוכרות בארץ ללימוד של הצעד:

 • אטראס-אטראס (paso diagonal או atras-atras) - תצורת "אלכסון אחורה, אלכסון אחורה". נלמד בתור צעד בסיס 3 ברוב המדיות.
 • בק-רוקס (cruzado) - תצורת "במקום-קדימה-לסגור, במקום-קדימה-לסגור".

בראשון, הרצליה וכפ"ס נלמדת תצורה דומה לבק-רוקס, עם קרוס אחורה ב-1 וב-5, כמו בסרטון שבקישור. בנתניה נלמדת תצורה עם צעד קטן הצידה ב-1 וב-5.

שתי התצורות הן פישוטים של אותו צעד בסיס, מוקצנות לכיוונים מנוגדים. חלק מהמדיות מלמדות צעד בסיס שלישי, וחלק מהמדיות מלמדות בק-רוקס, ובכל מקרה הצעד הסופי אליו אמור להגיע הרקדן נמצא על הקשת בין שתיהן.


על פי: עופר ולדמן

במקור שני השמות שימשו לאותה טכניקה שנלמדו בארץ כפי שהיא נלמדת בעולם ובקובה - בתצורת "צעד בסיס 3" (שם שמקורו במועדון ה"פוקוס", בעוד "בק רוקס" הגיע מה"פורטו-לוקו").
תצורת "בק-רוקס" הנפוצה כיום היא תוצר של ניתוח אמפירי שעשה מוטי סבג (כנראה בסביבות 2003) לגבי צורת הריקוד בפועל, ופיתוח אנטיתזה לגבי הצורה שבה לימדו אותו את הצעד. ניתוח אמפירי שלי העלה שבנות אכן עושות צעד שיותר קרוב ל"בק-רוקס", אבל בנים עושים צעד שיותר קרוב ל"צעד בסיס 3". כפישוט, בדומה למדריכים הקובנים, אני מאמין ש"צעד בסיס 3" הוא הפישוט העדיף.


אטראס-אטראס - Atras Atras עריכה

טכניקה לביצוע עריכה

צעדים של הבן

 • 1 רגל שמאל אחורה באלכסון, עם הפניה קטנה של הגוף שמאלה
 • 2 רגל ימין במקום
 • 3 רגל שמאל סוגרת בחזרה
 • 4 -
 • 5 רגל ימין אחורה באלכסון, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 6 רגל שמאל במקום
 • 7 רגל ימין סוגרת בחזרה
 • 8 -

צעדים של הבת

 • 1 רגל ימין אחורה באלכסון, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 2 רגל שמאל במקום
 • 3 רגל ימין סוגרת בחזרה
 • 4 -
 • 5 רגל שמאל אחורה באלכסון, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 6 רגל ימין במקום
 • 7 רגל שמאל סוגרת בחזרה
 • 8 -

הובלה עריכה

ניתן להוביל צעד זה הן ביד ימין והן ביד שמאל.

טכניקה ללימוד עריכה

 

על פי: מסמך הדרכה מדיה ירושלים 2014

בד"כ מסבירים קודם כל צעדי בנים. לאחר שמסבירים כל צעד לבנים, מסבירים את תמונת הראי של הבנות. הסיבה לכך היא שבנים נוטים להיות חסרי קואורדינציה, חסרי כישרון וחסרי היגיון בסיסי: - צעד ראשון- צעדים במקום. מתחילים בהסבר על העברת משקלים מרגל לרגל, בהתחלה רצוי ממש להרים רגליים בצורה מוקצנת להעברת המסר. בנים שמאל, ימין, שמאל ב-1,2,3 ואז ימין, שמאל, ימין ב-5,6,7, בנות בדיוק ההפך.
- צעד שני- בנים- ב-1,2,3 העברת משקל קדימה בשמאל, משקל במקום בימין וחזרה בשמאל, ב-5,6,7, העברת משקל אחורה בימין, משקל במקום בשמאל וחזרה בימין. בנות ב-1,2,3 עושות את מה שבנים עושים ב-5,6,7 וב- 5,6,7 עושות את מה שבנים עושים ב-1,2,3.
- צעד שלישי- בנים- ב,1,2,3 העברת משקל ברגל שמאל באלכסון אחורה וימינה, העברת משקל לימין במקום, ופתיחה בשמאל למקומה הטבעי בחזרה. ב-5,6,7 העברת משקל ברגל ימין שמאלה באלכסון, משקל בשמאל במקום ופתיחה בימין. בנות ב-1,2,3 עושות את מה שבנים עושים ב-5,6,7 וב-5,6,7 עושות את מה שבנים עושים ב-1,2,3.
- צעד רביעי- בנים- ב1,2,3 משקל שמאלה בשמאל, משקל בימין במקום וחזרה עם שמאל.ב-5,6,7 משקל ימינה עם ימין, משקל בשמאל במקום וחזרה עם ימין. בנות ב-1,2,3 עושות את מה שבנים עושים ב-5,6,7 וב-5,6,7 עושות את מה שבנים עושים ב-1,2,3.

בשלב זה בד"כ מגיע שיר תרגול- צועקים צעד 1,2,3,4


שגיאות נפוצות עריכה

בנים

 1. '
  • תזמון:
  • תיאור:
  • טיפול:
 2. '
  • תזמון:
  • תיאור:
  • טיפול:

בנות

 1. טעות נפוצה
  • תזמון:
  • תיאור:
  • טיפול:

טיפים עריכה

הערות עריכה

בק-רוקס עריכה

טכניקה לביצוע עריכה

צעדים של הבן

 • 1 רגל שמאל במקום, עם הפניה קטנה של הגוף שמאלה
 • 2 רגל ימין קדימה
 • 3 רגל שמאל סוגרת, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 4 הפניה של כחצי סיבוב של הגוף ימינה עם העברת משקל על רגל שמאל
 • 5 רגל ימין במקום, עם הפניה קטנה של הגוף שמאלה
 • 6 רגל שמאל קדימה
 • 7 רגל ימין סוגרת, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 8 הפניה של כחצי סיבוב של הגוף שמאלה עם העברת משקל על רגל ימין

צעדים של הבת

 • 1 רגל ימין במקום, עם הפניה קטנה של הגוף שמאלה
 • 2 רגל שמאל קדימה
 • 3 רגל ימין סוגרת, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 4 הפניה של כחצי סיבוב של הגוף שמאלה עם העברת משקל על רגל ימין
 • 5 רגל שמאל במקום, עם הפניה קטנה של הגוף שמאלה
 • 6 רגל ימין קדימה
 • 7 רגל שמאל סוגרת, עם הפניה קטנה של הגוף ימינה
 • 8 הפניה של כחצי סיבוב של הגוף ימינה עם העברת משקל על רגל שמאל

הובלה עריכה

ניתן להוביל צעד זה הן ביד ימין והן ביד שמאל.

טכניקה ללימוד עריכה

 

על פי: אילן זק

מומלץ ללמד בהתחלה בשתי שורות - שורת בנים ושורת בנות - זו מול זו.


 

על פי: עופר ולדמן

מומלץ ללמד את הצעד, כמו כל צעדי הבסיס, כשהלומדים כולם עומדים מאחורי המדריך והמדריך עושה את הצעד של הבן. אם יש רק מדריך יחיד, מתדרכים את הבנות לעשות צעד הפוך מזה של הבנים. הן בדרך כלל מצליחות בקלות. אם יש בן ובת עם נסיון, הם יהיו מקדימה, וכל אחד מהם יעשה את הצעד שלו, כך שללומדים יהיה קל לעקוב.

לאחר שכולם סגורים על הצעדים שלהם בספירה שלהם, מתחברים לזוגות ולומדים לעשות את הצעד באחיזה.


 

על פי: אילן זק

הצעד נעשה לרוב מאחיזה פתוחה, שכן הצעד שבו דורש תנועה במרחב, משהו שמוגבל מאוד באחיזה סגורה, אם כי ניתן לעשות את הצעד באחיזה סגורה גם כן.


 

על פי: עופר ולדמן

הצעד מתאים לאחיזה פתוחה או סגורה, כל עוד לא מתעקשים על החזקת שתי הידיים כל הזמן. כאשר מבצעים את הצעד באחיזה סגורה, חשוב לציין ללומדים שיד ימין של הבן, זו שעל השכם של הבת, עוזבת אותה ב567 (וכנ"ל היד המקבילה של הבת). אחרת הצעד יוצא בלתי אפשרי עד מטריד. למעשה גם יד שמאל יכולה לעזוב אותה ב123, לפי מה שנוח להם. זאת צורת הריקוד שאפשר לראות בדרך כלל בריקוד קומביה זוגי בדרום אמריקה.


שגיאות נפוצות עריכה

בנים

 1. משיכת יתר ביד ימין
  • תזמון: 5
  • תיאור:
  בעיה זו נוצרת בעת ביצוע הצעד באחיזה סגורה. אין התאמה בין גודל הצעד של הבן לבין גודל התנועה שהוא עושה ביד ימין ב5. פעמים רבות המשיכה ב5 חזקה מדי, ונעשית בלי התחשבות במסגרת שיש באחיזה בסגורה ומרחק הקטן שיש בין בני הזוג. הדבר גורם לאי נעימות לבנות אפילו עד כאב לפעמים.
  • טיפול:
  יש להקפיד על מתן קונטרא במידה לא רבה מדי ביד ימין של הבנים. יש להסביר לבנים בצורה שלא משתמעת ל2 פנים שהמשיכה לא צריכה להיות חזקה.
 1. חוסר העברת משקל
  • תזמון: 8 & 4
  • תיאור:
  הטעות בסעיף 2 פעמים רבות נובעת עקב חוסר העברת משקל על הרגל השניה בביט שלפני כן, כלומר (לבנים) על רגל ימין ב8 ועל רגל שמאל ב4. הדבר יכול לגרום לכך שהעברת המשקל תקרה ב1 וב5, ולכן הצעד בביטים אלו (וגם ב2 וב6 לאחר מכן) יתבצע לא כראוי.
  • טיפול:
  יש להקפיד על העברת משקל ב4 וב8, תוך כדי מתן דגש שלמרות שבשיעורים הביטים האלו לרוב לא נספרים, יש להם חשיבות עליונה בריקוד. למרות שאין בביטים אלו צעד, יש להתייחס אליהם כמו לביטים שבהם כן יש צעד, ולתרגל את העברות המשקל. טעות זו נפוצה ב2 המינים.

בנות

 1. דגש לא נכון עם גודל הצעדים
  • תזמון: כל הביטים
  • תיאור:
  בריקוד של הבחורה בסלסה הקובנית הצעדים ב2 וב6 הם הצעדים המודגשים במוסיקה וכן בתנועה של הרקדנית. לכן אלו יהיו הצעדים הגדולים בכל רביעיה של צעדים. הצעדים האחרים הם צעדים קטנים, לפעמים במקום ולפעמים בשביל להגיע למצב של סגירת רגליים. טעות נפוצה היא לעשות את הצעד הגדול ב1 וב5 ואז ב2 וב6 לעשות צעדים קטנים. הדבר מהווה ביצוע שגוי של הצעד, מפריע להעברת המשקלים הנכונה, ומשבש את מעבר הקונטרא מהבן אל הבת.
  • טיפול:
  יש להקפיד שהצעד ב1 וב5 יתבצע במקום יהיה צעד קטן. יש להדגיש שהצעדים הגדולים באים ב2 וב6 בלבד, ולוודא שעיקר ההליכה מתבצע בצעדים אלו בלבד.

בקרב אלו ששוללים את תצורת "צעד בסיס 3" טעות זו מיוחסת ל2 המינים.

טיפים עריכה

הערות עריכה

 

על פי: אילן זק

במועדונים רבים הצעד נלמד בצורה לא נכונה, ללא העברות משקל ב4 וב8, ועם מתן הדגש בצעדים ב1 וב5. הדבר אינו נכון לגבי בק-רוקס.


 

על פי: עופר ולדמן

בתצורת atras-atras הדגש הנכון הוא אכן על צעדים ב1 וב5, כמו כל שאר צעדי הבסיס. בתצורה זו העברות המשקל מתבצעות נכון בצורה טבעית ולכן אין צורך להדגיש אותן. התקדמות קדימה בסלסה אמנם לא מתבצעת בעיקר על ה1 וה5, אלא בעיקר על 2 ו6, אבל הצעדים אכן נפתחים ב1 וב 5 והתקדמויות קדימה שנלמדות בבסיס הן בצעדים אחידים, אחרת זה הופך למבלבל מדי.