סלסה קובנית על פי מדיה נוצ'ה/וריאציות/Basic step 4

(Basic Step 4 (Siderocks or Guaguanco Step


משמעות הביטוי - צעד הבסיס הרביעי של הסלסה. מקורו בריקוד ה Guaguanco, סגנון שמהווה את אחד מהמקורות של הסלסה. נקרא גם Siderocks כי מתבצע לצדדים.

הדגמה עריכה

סרטון הדגמה ממאגר הוריאציות של מדיה נוצ'ה

סימון ברואדה עריכה

אין סימון.

צעד זה הוא צעד של הריקוד הזוגי, ולרוב לא מתבצע בצורתו הטהורה ברואדה.

טכניקה לביצוע עריכה

צעדים של הבן

 • 1 רגל שמאל שמאלה
 • 2 רגל ימין במקום
 • 3 רגל שמאל סוגרת
 • 4 פאוזה
 • 5 רגל ימין ימינה
 • 6 רגל שמאל במקום
 • 7 רגל ימין סוגרת
 • 8 פאוזה

צעדים של הבת

 • 1 רגל ימין ימינה
 • 2 רגל שמאל במקום
 • 3 רגל ימין סוגרת
 • 4 פאוזה
 • 5 רגל שמאל שמאלה
 • 6 רגל ימין במקום
 • 7 רגל שמאל סוגרת
 • 8 פאוזה

הובלה עריכה

הבן מוביל את הבת בעיקר עם יד ימין, ויכול להוביל ע"י תנועה קלה למעלה ולמטה של פלג גוף עליון. יד שמאל של הבן הינה בתפקיד עזר בלבד.

טכניקה ללימוד עריכה

מומלץ ללמד בהתחלה בשתי שורות - שורת בנים ושורת בנות - זו מול זול. לאחר שכולם סגורים על הצעדים שלהם בספירה שלהם, מתחברים לזוגות ולומדים לעשות את העצד באחיזה סגורה. הצעד נעשה הן באחיזה סגורה והן באחיזה פתוחה. באחיזה סגורה יד ימין של הבן במרכז גב הבת, ויד שמאל של הבן אוחזת בעדינות ביד ימין של הבת קצת נמוך מגובה הראשים שלהם. באחיזה פתוחה הידיים הן מקבילות, והאחיזה היא שמאל של הבן לימין של הבת וימין של הבן לשמאל של הבת.

שגיאות נפוצות עריכה

בנים

 1. טעות נפוצה
  • תזמון:
  • תיאור:
  • טיפול:

בנות

 1. טעות נפוצה
  • תזמון:
  • תיאור:
  • טיפול:

טיפים עריכה

הסבר קצר לבנים ולבנות על הצעדים שלהם ברומבה Guaguanco

הערות עריכה