ספרדית/הטיית פעלים בזמן עתיד

העתיד עריכה

זמן העתיד (El Futuro) מתאר פעולות אשר תתרחשנה בעתיד. ישנן שתי דרכים לתאר פעולה שתתרחש בעתיד. דרך אחת כבר למדנו, והיא העתיד הקרוב (ע"י שימוש במלה ir). הדרך השניה היא זמן העתיד הפשוט, שאותו נלמד בשיעור הזה. לזמן העתיד כמעט ואין כלל חריגים.
מכיוון שהחריגים כה מעטים, נוכל להכניסם לפרק זה.

ההטיה עריכה

בזמן העתיד אין הבדל בהטיה בין סיומות הפועל השונות (ar, er ו-ir). בניגוד לזמנים הקודמים שלמדנו, ההטיה מצטרפת לשם הפועל בסופו, לאחר אחת מהסיומות הנ"ל.
החלק שנבנה הוא פשוט הסיומת המאפיינת את הגוף.


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El futuro
גוף -ar -er -ir
sustantivo verbal hablar comer vivir
תרגום לדבר לאכול לחיות
Yo hablaré comeré viviré
hablarás comerás vivirás
Él,Ella,Usted hablará comerá vivirá
Nosotros hablaremos comeremos viviremos
Vosotros hablaréis comeréis viviréis
Ellos,Ellas,Ustedes hablarán comerán vivirán
דוגמאות לשימוש בזמן העתיד הפשוט:

  • Comeré con tú mañana.
  • Hablaremos la proxima semana.
  • Tú serás mi amigo muy pronto.
  • Viviréis con mi por un año.
  • El esposo dice a su esposa: un dia teneremos un nueva casa.
  • ¡Estoy seguro de que mañana los niños quererán otro algo!

ההטיה החריגה עריכה

ההטיה החריגה מתווספת לפעלים כמו hacer, tener, venir וdecir.
בעתיד, כמו בצורות רבות, פעלים שמקבלים מוספית (contener, maldecir) יוטו בצורה זהה לפעלים "הטבעיים".
נחלק את הפעלים לקבוצה מצטמצמת:(אחראי על זמני הפרפקט) hacer ,haber וdecir; וקבוצה מוספת: tener וvenir.


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Futuro Irregular "Añadido"
גוף
sustantivo verbal tener venir
תרגום להיות בעלים של להגיע
Yo tendré vendré
tendrás vendrás
Él,Ella,Usted tendrá vendrá
Nosotros tendremos vendremos
Vosotros tendréis vendréis
Ellos,Ellas,Ustedes tendrán vendrán
 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Futuro Irregular "Ceñido"
גוף
sustantivo verbal hacer decir haber
תרגום לעשות להגיד -
Yo haré diré habré
harás dirás habrás
Él,Ella,Usted hará dirá habrá
Nosotros haremos diremos habremos
Vosotros haréis diréis habréis
Ellos,Ellas,Ustedes harán dirán habrán
הפרק הקודם:
צורת Gerundio
הטיית פעלים בזמן עתיד
תרגילים
הפרק הבא:
הציווי