ספרדית/טוב/רע, יש/אין, כל/הכל, גם וגם

טוב ורע עריכה

המילים "טוב", רע" בספרדית, באופן דומה לעברית, משמשים לתיאור פעלים ("אני לומד טוב", או בצורה תקנית, "אני לומד היטב"), וגם לתיאור השם ("המכונית הזו היא מכונית טובה"). עוד נקודה שתעזור ללומד השפה היא העובדה, שכמו בעברית, גם בספרדית תואר הפועל אינו מוטה (אני לומד היטב, אנחנו לומדים היטב, את לומדת היטב), ותואר השם מוטה תמיד לפי מספר ומין (המכונית הזו טובה, המכוניות האלה טובות, המנוע של המכונית הזו הוא טוב). כל הנאמר לעיל נכון באופן דומה גם לתואר "רע".

Bien/Buen - טוב עריכה

תואר הפועל - Bien (זכר ונקבה) תואר השם - Buen/Bueno (זכר), Buena - נקבה (יש להוסיף s עבור צורת רבים). ניתן לקחת דוגמא מהשפה האנגלית כאשר בה תואר הפועל (במקרה דנן היטב) יהיה well ותואר השם (במקרה דנן טוב) יהיה good. ההבדל בין bien לבין bueno ומתי משתמשים בהם יהיה אפוא זהה לההבדל בין well לבין good.

Mal - רע עריכה

תואר הפועל - Mal (זכר ונקבה) תואר השם - Mal/Malo (זכר), Mala - נקבה (יש להוסיף s עבור צורת רבים).

החריג: שם עצם זכר יחיד עריכה

כאמור, בצורת נקבה יחידה, משתמשים תמיד ב-Buena/Mala. אך לגבי זכר יחיד יש שתי דרכים:
Bueno/Malo אחרי שם העצם - El coche es bueno.
ו-|Buen/Mal לפני שם העצם - Buen coche.

דוגמאות עריכה

תואר הפועל "היטב" - Yo estudio bien (אני לומד היטב), estudiamos bien (אנחנו לומדים היטב) תואר השם "טוב" - este coche es bueno (המכונית הזו טובה), estos coches son buenos (המכוניות האלו טובות), esta chica es buena (הנערה הזו טובה).

תואר הפועל "רע" - Yo estudio mal (אני לומד רע), estudiamos mal (אנחנו לומדים רע) תואר השם "רע" - este coche es malo (המכונית הזו רעה), estos coches son malos (המכוניות האלו רעות), esta chica es mala (הנערה הזו רעה).

יש ואין עריכה

לכל מילה בעברית המציינת "קיימות", או האם יש חפץ/אדם או אין, יש תרגום ישיר בספרדית:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - ¿Existe o no Existe?
קיימות
משהו

כלום
מישהו
אף אחד
יש
אין
ללא

Algo

Nada
Alguien
Nadie
Hay
No Hay
Sinכל, הכל, כולם עריכה

באנגלית ניתן להפריד בין הביטויים העבריים "כל ה..." ו-"כל אחד מ..." ע"י המילים all ו-each, שמתרגמים את אותה מילה עברית "כל" ויכולים לגרום לבלבול דוברי עברית כשבאים לחפש תרגום מדויק בספרדית. לעומת זאת, בעברית ניתן להפריד בין הביטויים "כל", "כולם" ו-"הכל" בעוד בספרדית כולם משתמשים בצורה הבסיסים Todo אשר מוטית לפי שם/שמות העצם הנלווה/ים. הטבלה הבאה מסכמת את הצורות השונות:


 
Spanish Flag
El Vocabulario - Cada y Todos
כל והכל
כל (כל אחד מ...) - Each/Every

כל (כל ה...) - All
כולם
הכל

Cada

Todo/a/os/as
Todos
Todaגם וגם עריכה

 
Spanish Flag
El Vocabulario - También, Tampoco
גם וגם
גם (חיובי), גם כן

גם (שלילי), גם לא
לא ולא

También

Tampoco
Ni y Ni


דוגמא:
אתה רעב ואני גם כן - tienes hambre, y yo también
אני לא צמא ולא רעב - Yo no tengo ni hambre ni sed