ספרדית/מילון/דירה

הדירה la casa / el apartamento
אח, ארובה chimenea
אמבטיה bañera
בניין edificio
בריכה Piscina, pileta
גג techo
גינה jardín
דירה apartamento
דלת puerta
השכרה \ להשכיר Alquiler / alquilar
חדר Habitación, cuarto, pieza
חדר אוכל comedor
חדר אמבטיה cuarto de bañera
חדר עבודה estudio
חדר שינה Dormitorio, aposento
חדר שירותים cuarto de baño
חלון ventana
כניסה, ח' קבלת פנים Entrada, recibidor
מדרגות escalera
מדרכה Acera, vereda
מחסן almacén
מטבח cocina
מלונה Cucha, caseta
מסדרון, מעבר Corredor, pasillo
מעלית Elevador, asensor
מרפסת balcón
נוף Vista , panorama
סלון sala/ salon
עץ árbol
קומה Piso
קומה א Primer piso
קומת קרקע Planta baja,terraza
קיר pared
רחוב \ סימטה Calle / callejón
ריצפה suelo
רעף teja
שכן vecino
תיקרה techo