ספרדית/מילון/מבנים ומקומות בעיר

העיר la ciudad
בית casa, habitación, morada, vivienda
בית מגורים casa de familia, domicilio, hogar, residencia
בית משפט tribunal
בית סוהר cárcel, chirola
בית ספר school Colegio, Escuela, academia
בית-מרקחת Farmacia
בלוק רחובות quadra
בניין edificio
בנק banco, banca, casa de banca
קצביה, חנות בשר carniceria
גורד שחקים rascacielos
גלידריה heladería
גן ילדים Jardin de niños
גשר puente
דואר, סניף דואר Correo, oficina de correos
דרך ראשית camino principal
חוף-הים playa
חנות ממתקים, קונדיטוריה confitería
חנות פירות fruteria
חנות, מחסן Tienda, Almacén
טיילת pasillo, pasadizo
ירקן verdulero, vendedor de frutas
כביש carretera , camino
כיכר\ כ. תנועה\ אי תנועה Plaza/ plaza circular/ isleta
מאפייה panadería
מבנה estructura
מדרכה Acera, vereda
מוסך garage garaje
מועדון clubhouse Club, sede del club
מזרקה, מעיין, חטיף fuente
מכולת tienda de comestibles, abacería
מלון, מוטל hotel, fonda, hospedaje, motel
מסעדה Restaurante
מעבר Cruce
מעבר חציה el paso de cebra
מפעל fábrica
מרכז מיסחרי centro comercial
מרפאה clínica; centro médico
משטרה comisaria
ספריה biblioteca
סופרמרקט supermercado
עמוד, קשת Columna, arco
פארק parque
פינת רחובות esquina
פיצריה pizzeria
פנס רחוב farola
קולנוע cine
קונדיטוריה pastry shop Pastelería, confitería
קיוסק kiosko
קפיטריה restaurante de autoservicio
רחוב \ סימטה Calle (f) / callejón
רמזור Semáforo, Señales de tráfico
שדירה Avenida, bulevar
שוק, יריד, בזאר Mercado, feria, bazar
שכונה Sona, Barrio
תחנת אוטובוס la parada de bus
תחנת אוטובוס \ רכבת La Estación central de buses/ del tren
תמרור Señal de tráfico