ספרדית/מילון/מזג אוויר ועונות השנה

מזג אוויר ועונות השנה el tiempo y las estaciones

בעברית בספרדית
קיץ el verano
חורף el invierno
אביב La primavera
סתו el otoño
ברק el rayo
גשום lluvioso
גשם La lluvia
מושלג nevado
מזג אוויר טוב buen tiempo
מטריה El paraguas
מעונן nublado
סוער tempestuoso
סערה La tormenta
עננים Las nubes
ערפל la niebla
קרח el hielo
קשת בענן El arco iris
רוח viento
רעם trueno
שלג La nieve