ספרדית/מילון/משפחה

המשפחה La Familia
אבא \ אמא papá , el padre / Mamá , la madre
אח \ אחות \ אחים hermano / hermana / hermanos
ארוס \ ה Prometido/a
בן אח, אחיין Sobrino/a
בן דוד Primo/a
בן\בת ילדים hijo / hija / hijos
בן זוג, בת זוג esposo
בעל \ אשה Esposo/a, marido/a
גיס Cuñado /a
דוד tío /a
הורים או אבות los padres
זוג pareja
זקן, קשיש Viejo, anciano
חבר Amigo /a
חבר ב.. miembro
חבר קבוע Novio /a
חמות Suegra /o
חתן Novio, prometido
חתן, של הבת yerno
ילד \ ילדה chico, niño / la chica
כלה novia, desposada, prometida
כלה, של הבן nuera, hija política
מלך \ מלכה Rey / Reina, dama
נין bisnieto/ bisnieta
נכד / נכדה nieto /nieta
סבא/ סבתא Abuelo/a
סנדק / סנדקית Padrino / madrina
צעיר, הבן הצעיר Joven, muchacho, júnior
קרוב משפחה Allegado, Familiar, pariente
שכן vecino
תאומים זהים Gemelas idénticas
תינוק bebé, criatura, crío, Nene


מצב משפחתי estado civil
רווק Soltero
נשוי Casado
פרוד separado
גרוש divorciado
אלמן viudo
פנסיונר pensionado
אזרח ותיק, גיל הזהב (גם עתיק מאד, מיושן) jubilado