ספרדית/מילון/פעילויות יומיות

Actividades Diarias עריכה

בעברית בספרדית שם הפועל
מתעורר Yo me despierto despertarse
קם Yo me levanto levantarse
מצחצח (שיניים) me cepillo cepillarse
מתרחץ me lavo lavarse
רוחץ ידיים, פנים, שיניים me lavo las manos /la cara /los dientes lavarse
מתקלח (אמבטיה) me baño bañarse
מתקלח (דוש) me ducho ducharse
מתלבש yo me visto vestirse
מסתרק me peino peinarse
נשכב me acuesto acostarse
ישן me duermo dormirse
להתלבש, לשים על me pongo ponerse
להתאפר me pinto pintarse
להתגלח me afeito afeitarse
להפגש me encuentro encontrarse
לזוז me muevo moverse
אוכל ארוחת בוקר Desayuno desayunar
ארוחת צהרים Almuerzo almonzar
ארוחת ערב\לילה ceno cenar
ארוחה קלה meriendo merendar
עושה כביסה \ תולה כביסה Lavo de ropa / cuelgo la ropa lavar / colgar