ספרדית/מילון/פתגמים

cuando no veo no siento - כשאני לא מרגיש אני לא שומע.

por nada de nada - על לא דבר.