ספרדית/מילון/רגשות

בעברית בספרדית
בושה la vergüenza
דמעה la lágrima
כועס, נרגז enfadado
לבכות llorar
להשתעמם aburrirse
להתרגז enfadarse
מודאג preocupado
עצבני nervous nervioso
עצוב,עצב Triste, la tristeza
פחד el miedo
קנאה envy la envidia
קנאי envidioso
מאושר, אושר Feliz, la felicidad
שמחה, להיות שמח la alegría, alegrarse
מרוצה contento
אהבה el amor
רגוע tranquilo
חיבה el cariño
יש לי חשק tengo ganas

bus miamana