ספרדית/מילון/תחבורה ונסיעות

כלי רכב medios de transporte
אוטובוס Autobús, bús, Omnibus, Collectivo
מטוס avion
ברגל A pie /Andando
אניה barco
אופניים bicicleta
סוס caballo
מכונית Carro, Coche(גם קרון רכבת)
כדור פורח Globo
אופנוע Moto, motocicleta, motoneta
רכבת (נעה על פסים), מטרו Tren (mueve por vías), Metro
רפסודה, מעבורת\ חגורת הצלה Balsa, barco transbordador/ Balsa salvavidas
רכבל Teleferic, funicular
רחפת Hidroala
משאית Camión
חשמלית tranvía


נסיעות Los transportes
פקק תנועה atasco
נקודת ביקורת Checkpoint Punto de inspección
דרכים carreteras
מסלולי אופניים Carriles especiales para la bicicleta
תאריך יציאה Fecha de salida
מקור, התחלה, אזרחות origen
מושב Plaza, asiento
מחיר precio
סוג הכרטיס Tipo de billete
תוקף הכרטיס Validez de billete
מסלול (מסע) הלוך וחזור Ruta, trayecto Ida y vuelta