הטעם במילה (El Acento)

עריכה

לרוב הטעם של המילה היא מלעילי, משמע הטעם יהיה בתחילת המילה.

כשהמילה מסתיימת באחת מהאותיות הבאות: d, j, l, r, z הטעם שלה יהיה מלרעי, משמע בסופה.

דוגמאות

עריכה

amistad יש לקרוא אַמִיסְ->טַד

reloj יש לקרוא רֵ->לוֹח

señal יש לקרוא סֵנְ->יַאל

soñar יש לקרוא סוֹנְ->יַאר

feliz יש לקרוא פֵ->לִיס

ההטעמות (Los acentos)

עריכה

ההטעמות (acentos) הן קווים מלוכסנים קטנטנים הבאים מעל אותיות התנועות: Áá, Éé, Íí, Óó, Úú

ההטעמה מזיזה את הטעם של המילה מקום אחד או כמה מקומות קדימה או אחורה.

ההטעמה מדגישה את התנועה i הבאה בין עיצור ותנועה.


 

שימו לב:

הטעמה אינה משנה רק את צורת ההגייה, אלא גם משנה את המשמעות הדקדוקית עצמה.

לדוגמה: Pasó - הוא עבר (גוף שלישי, זמן עבר) Paso - אני עובר (גוף ראשון, זמן הווה)

דוגמאות

עריכה

Nicolás יש לקרוא נִיקוֹ->לַס

águila יש לקרוא אַ<-גִילַה

Belén יש לקרוא בֵּ->לֵן

Martín יש לקרוא מַרְ->טִין

Aída יש לקרוא אַ->אִידַה

tío יש לקרוא ->טִיוֹ

cinturón יש לקרוא סִינְטוּ->רוֹן

músculo יש לקרוא מוּסְ<-קוּלוֹ

Úrsula יש לקרוא אוּרְ<-סוּלַה


 

כדאי לדעת:

במילים בעלי הברה אחת, אין שינוי באופן ההגייה, אך סימן הטעם מעיד על שינוי במשמעות המילה:

El - ה' הידיעה
Él - הוא

סימני קריאה ושאלה

עריכה

משפט קריאה יבוא עם סימן קריאה "רגיל" בסופו, ואחד "הפוך" בתחילתו. כך "הילד כאן!" יכתב:

¡El niño está aquí!

משפט שאלה ייכתב בדומה עם סימן שאלה כמו "רגיל" בסופו וגם סימן שאלה "הפוך" בתחילתו. כך המשפט "איפה הילד?" יכתב:

¿Dónde está el niño?

 

כדאי לדעת:

הסיבה שבספרדית ישנו סימן שאלה הפוך בתחילת כל משפט שאלה, היא כי בניגוד לעברית או אנגלית בהם תמיד משתנה סדר המילים כאשר מעבירים משפט (תקין) כלשהו לצורת שאלה, בספרדית אין זה מחייב:


אתה כאן ← האם אתה כאן?
are you here? ← you are here
Estás aquí? ← Estás aquí¿

לכן כאשר מתחילים לקרוא משפט שאלה מטקסט, בייחוד אם זהו משפט ארוך, נזקקים לסימן השאלה ההפוך בתחילת המשפט כדי לדעת שאנחנו קוראים משפט שאלה ולא משפט רגיל.