ספרדית/פעלים רפלקסיביים

פעלים רפלקסיביים

עריכה

פעלים רפלקסיביים, הם פעלים שניתן להוסיף להם את כינויי המושא הרפלקסיביים, ולעתים תשתנה בכך גם משמעותן.

הנה שוב טבלת כינויי המושא הרפלקסיביים:


 
Flaga Hiszpanii
Gramática - El Reflexivo
המושא תרגום
me אותי
te אותך
se אותו, אותה, אותך רישמי
nos אותנו
os אתכם
se אותם, אותן
מתי משתמשים בהם

עריכה

למען התלמיד המתחיל, ניתן לומר שלכל פועל ניתן ליצור פועל רפלקסיבי, אך חלקם איבדו את משמעותם עם הזמן. הנה רשימה של פעלים שאיבדו ולא איבדו את משמעותן:


שמרו על משמעותם:

עריכה
 
Spanish Flag
El Vocabulario - El Reflexivo
פעלים ששמרו על הצורה הרפלקסיבית שלהם
לקרוא (לא במובן של קריאת ספר), להיקרא

לרחוץ, להתרחץ
לגלח, להתגלח
לסרק, להסתרק
להושיב, להתיישב
ללכת, לצאת (מילולית: להוציא את עצמך החוצה)

llamar, llamarse

bañar, bañarse
afeitar, afeitarse
peinar, peinarse
sentar, senterse
ir, irseאיבדו את משמעותם:

עריכה
 
Spanish Flag
El Vocabulario - El Reflexivo
פעלים שאיבדו את הצורה הרפלקסיבית שלהם
לומר, להתאמר (איבד את משמעותו גם בעברית)

לרוץ, להריץ את עצמך (איבד את משמעותו גם בעברית)

Decir, Decirse (לא קיים)

Correr, Correrse (לא קיים)