ספר אלף בית/ג

ג כמו גמל


07. Camel Profile, near Silverton, NSW, 07.07.2007.jpg