ספר אלף בית/ד

ד כמו דוב


Ursus arctos - Norway.jpg