ספר אלף בית/ע

ע כמו עז


Domestic goat feeding on capeweed.jpg