ספר אלף בית/פ

פ כמו פיל


African Bush Elephant.jpg