ספר אלף בית/ת

ת כמו תנין


Alligator mississippiensis - Oasis Park - 13.jpg