ספר מתכונים/צלייה (הכשרה)

צליה על אש היא אופן ההכשרה היחיד המותר לצורך אכילת איברים רווים בדם כגון כבד או בשר שלא הומלח שלושה ימים משחיטתו.

מלכתחילה אין צורך להמליח בשר שצולים אך לפי מנהג כמה עדות ממליחים מעט גם בשר שצולים כדי לסייע לדם לצאת.